EXTERNE INITIATIEVEN

We werken nauw samen met de volgende externe milieuvriendelijke liefdadigheidsinstellingen, initiatieven en brancheorganisaties.

CEFLEX

Ceflex is het samenwerkingsinitiatief van een Europees consortium van bedrijven en verenigingen die de volledige waardeketen van flexibele verpakkingen vertegenwoordigen.

De missie van het initiatief is om de prestaties van flexibele verpakkingen in de circulaire economie verder te verhogen door de verbetering van systeemontwerpoplossingen die door de bedrijven in samenwerkingsverband zijn vastgesteld.

British Plastics Federation

De British Plastics Federation (BPF) werd in 1933 opgericht en heeft met meer dan 500 leden de krachtigste stem in de toeleveringsketen van de kunststoffenindustrie in het Verenigd Koninkrijk, waaronder polymeerproducenten en -leveranciers, additievenfabrikanten, recyclers, dienstverleners, eindgebruikers, kunststofverwerkers en machinefabrikanten, die samen meer dan 80% van de omzet van de industrie vertegenwoordigen.

De BPF behartigt de belangen van haar leden voornamelijk via haar vier Marktsectorgroepen en haar vele belangengroepen in het bedrijf. Het centrale deskundigencomité van BPF richt zich op de aandachtspunten die voor de hele sector gelden, waaronder milieu, brand, productveiligheid en industriële gezondheid en veiligheid.

Recoup (Terugverdienen)

Recoups staat voor RECycling Of Used Plastics en is een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk. RECOUP werkt samen met alle belanghebbenden om de recyclage van kunststoffen in het Verenigd Koninkrijk te bevorderen, te ontwikkelen, te stimuleren en op een hoger plan te brengen.

Kunststof Recyclers Europe

120 bedrijven in heel Europa zijn lid van Plastics Recyclers Europe (PRE). PRE werd in 1996 opgericht met het doel de belangen van kunststofrecyclers in Europa te beschermen en te bevorderen. PRE ondersteunt de overgang naar een circulaire economie en streeft naar harmonisatie van de recyclingnormen in heel Europa.

Operatie Clean Sweep (Schoon Schip)

Het doel van de campagne is om bij elke kunstofharsbehandeling de implementatie van ‘good housekeeping’ te bevorderen en ook om pellet-, vlok- en poederinperkingspraktijken te laten streven naar nul pellet-, vlok- en vermogensverlies, milieubescherming en de besparing van waardevolle bronnen.

Nul afval naar de stortplaats

Het uiteindelijke doel van de "Zero Waste to Landfill” filosofie waaraan al onze productiefabrieken meewerken, is om te voorkomen dat (binnen het bedrijf geproduceerd) afvalmateriaal wordt gestort. Een organisatie kan aanspraak maken op de onafhankelijke certificering van Valpak voor hun “Zero Wasteto Landfill” prestaties. Valpak voert op locatie audits uit en beoordeelt documentatie.

De Carbon Trust

De Carbon Trust is een onafhankelijke, deskundige partner van toonaangevende organisaties over de hele wereld, die hen helpt bij te dragen aan een duurzamere toekomst en ervan te profiteren door middel van koolstofreductie, strategieën voor het efficiënt gebruik van hulpbronnen en het commercialiseren van koolstofarme technologieën.